top of page
Klaar voor school

Ontwikkeldoor

Voor onderwijsondersteuners in Amsterdam

Ben jij of ken jij een onderwijsondersteuner die zich verder wil ontwikkelen? Lees dan snel verder en bekijk de mogelijkheden!

 

Wat is Ontwikkeldoor?

Ontwikkeldoor

Oriëntatietraject en vakmodules

Ontwikkeldoor is een opleidingstraject dat uit twee fasen bestaat.

Fase 1: Oriënteren

1. Tijdens dit traject krijg je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoeften.

Fase 2: Professionalsiseren

In deze fase volg je modules die je professionaliseren op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo sta je nóg vakbekwamer in of voor de klas. Ook kun je later in je loopbaan alsnog (met vrijstellingen) de Ad-PEP of Pabo-opleiding doen als je dat wilt. 

Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven voor fase 2.

 

Het oriëntatietraject is bedoeld voor mensen die startend zijn of niet zo scherp hebben hoe hun verdere ontwikkeling eruit ziet. Aan dit traject zit een studieadvies/ontwikkeladvies vast. Op basis van dit advies zijn verschillende deelnemers ingestroomd op de Pabo of bij de Ad-PEP. Ook zijn een aantal deelnemers gestart met losse vakmodules die leiden tot vrijstelling op bachelorniveau.

Gezamenlijk initiatief

Ontwikkeldoor, voor onderwijsondersteuners in Amsterdam, is een gezamenlijk initiatief van BBO, IPABO en HvA Pabo en Gemeente Amsterdam. Het is een  opleidingstraject voor onderwijsondersteuners. Wij bieden maatwerk, dat zo goed als mogelijk aansluit op iemands niveau, ambitie en behoefte.

 

Ontwikkeldoor is onderdeel van pijler 1 van het Noodplan Lerarentekort Amsterdam.

Het Noodplan biedt  maatregelen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat we onze leraren behouden en nieuwe leraren werven. En dat de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs zo goed mogelijk blijft. De scholen die nu het hardst geraakt worden door het lerarentekort zijn meestal ook de scholen waar de risico’s op een onderwijsachterstand het grootst zijn. Dit vormt een rechtstreekse bedreiging voor de toekomst van deze kinderen, die goed onderwijs het hardst nodig hebben. Bijna alle Amsterdamse schoolbesturen hebben zich met het ondertekenen van het noodplan uitgesproken dat we dit niet kunnen laten gebeuren. Het onderwijs van de Amsterdamse kinderen is de verantwoordelijkheid van ons samen.

​​

Met Ontwikkeldoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van dit Noodplan én wordt een duurzaam aanbod ontwikkeld voor de professionalisering en opleiding van onderwijsondersteunende medewerkers.

.

bottom of page