top of page

Ontwikkeldoor

Voor onderwijsondersteuners in Amsterdam.

icoon 1.png

Informatie

bijeenkomsten

icoon 2.png

Oriëntatie

module

icoon 3.png

Basismodules

1 & 2

icoon 4.png

Inhoudelijke modules

Kosten voor deelname

Aan de deelname aan Ontwikkeldoor zijn kosten verbonden. Als deelnemers start je met de Oriëntatiefase. Als je deze fase hebt afgerond volgt een Ontwikkeladvies, waarna jouw vervolg start. Afhankelijk van jouw volgende stap, zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand staan de kosten voor de Oriëntatiefase en de Vakmodules toegelicht.

Kosten Oriëntatietraject

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan Ontwikkeldoor. Zodra de inschrijvingsdeadline is verstreken informeren we je over het aantal deelnemers en de bijbehorende kosten voor de Oriëntatiefase.

Kosten Oriëntatietraject

bij 12 - 14 deelnemers

€ 970,- per deelnemer

Kosten Oriëntatietraject

bij 15 - 17 deelnemers

€ 790,- per deelnemer

Kosten Oriëntatietraject

bij 18 - 20 deelnemers

€ 665,- per deelnemer

Kosten Vakmodules

De kosten van de Vakmodules zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan Ontwikkeldoor. Als de Ontwikkeladviezen zijn gegeven wordt inzichtelijk hoeveel deelnemers gaan deelnemen aan de Vakmodules. Heb je het advies gekregen als vervolgtraject voor de Vakmodules van Ontwikkeldoor dan tref je onderstaand de kosten.

Kosten Vakmodules

bij 12 - 14 deelnemers

€ 415,- per module

Kosten Vakmodules

bij 15 - 17 deelnemers

€ 335,- per vakmodule

Kosten Vakmodules

bij 18 - 20 deelnemers

€ 285,- per vakmodule

bottom of page