top of page

Hoe ziet het traject er uit?

Je maakt de keuze: Eerst Oriëntatietraject met studieadvies of direct naar Vakinhoudelijke modules.

dame1_edited.png

Deel 1: het Orïentatietraject met studieadvies

(start nader te bepalen)

​Het oriëntatietraject bestaat uit 14 bijeenkomsten:

Eén Introductiebijeenkomst

Vier bijeenkomsten oriëntatiemodule

Vier bijeenkomsten rekenmodule

Vier bijeenkomsten taalmodule

In deze ‘oriëntatiefase’ volg je modules waarin je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoeften. Je gaat aan de slag met je loopbaanvragen, bepalen van je potentie en wat je wilt leren.
 

​Dat ziet er in schema zo uit:

 

 

 

 

 

 

Exacte data vind je in de agenda.

Aan het einde van de ‘oriëntatiefase’ vul je een vragenlijst in: dit geeft een beeld van waar je nu staat, wat je eerder verworven competenties zijn (evc) en wat je wilt ontwikkelen (ontwikkelprofiel).

Mocht tijdens het ‘oriëntatietraject’ blijken dat je de ambitie, motivatie en mogelijkheden hebt, dan kun je bijvoorbeeld instromen in een deeltijd Pabo-opleiding of Ad-PEP. Je kunt na de Ad-PEP in 2,5 jaar je Pabo-diploma behalen.

Deel 2: Professionaliseren

vakinhoudelijke modules

Passend bij jouw ontwikkelprofiel volgen er modules die je professionaliseren op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo sta je nóg vakbekwamer in of voor de klas, en kun je later in je loopbaan alsnog (met vrijstellingen) de pabo-opleiding doen als je dat wilt.

De inhoudelijke modules die we in 2023-2024 aanbieden:

=> Groepsdynamica (start: april 2024)

In totaal bieden we 8 verschillende modules aan onder voorbehoud van minimaal 12 deelnemers per module.

 

 

In deze modules is er veel aandacht voor soft skills, leren van en met collega’s, en  meteen toepassen van alles dat geleerd wordt.

 

Tijdens het traject kun je gebruik maken van de inzet van een coach/begeleider, als extra begeleiding in jouw ontwikkeling. Dit kan iemand zijn van/binnen jouw school of bestuur, of een extern iemand.

jongedame.png
jongeman.png

Wat vraagt het van jou?

Om deel te nemen aan Ontwikkeldoor is het belangrijk dat je gemotiveerd en enthousiast bent om te leren en je verder te ontwikkelen.

Per week zal je gemiddeld ongeveer een dagdeel tot een dag met de opleiding bezig zijn, waarvan een deel zelf in te plannen is. Een deel van de bijeenkomsten en opdrachten zou je misschien onder werktijd kunnen plannen, een deel zal daarbuiten vallen.

 

Het vraagt tevens van jou dat je in gesprek gaat met collega’s, je leidinggevende en HR-medewerkers van jouw school: tijdens het opleidingstraject zullen zij een rol spelen in bijvoorbeeld het begeleiden of geven van feedback.

 

bottom of page