top of page

Vakmodule Interactievaardigheden

(Start: mei 2023)

 

Algemeen

De module is gericht op het opbouwen van een goede (begeleidings) relatie tussen de pedagogisch professional en het kind. Daarbij wordt gekeken naar welke interactievaardigheden een rol spelen en hoe je deze kunt verbeteren.

Leerdoelen
De deelnemer:
· heeft kennis van de verschillende interactievaardigheden, begeleidings- en coachingstheorieën en -modellen en de toepassing ervan in de pedagogische sector;
· analyseert de eigen interactievaardigheden in de begeleiding van kinderen;
· werkt aan het (continu) vergroten, verbreden en verdiepen van de eigen interactie- en begeleidingsvaardigheden.

Vakmodule Stimuleren van taalvaardigheid en taalontwikkeling

(start: september 2023)

Beschrijving volgt

Vakmodule Instructie geven en differentatie

(start: november 2023)

Beschrijving volgt

Vakmodule Onderbouwdidactiek rekenen

(start: februari 2024)

Beschrijving volgt

Vakmodule Groepsdynamica

(start: april 2024)

Beschrijving volgt

Vakmodule Gedragsobservatie

(in 24-25)

 

Algemeen

De hele dag door zie je van alles gebeuren in jouw groep; tijdens lessen, tijdens het buitenspelen, tijdens het fruit eten, tijdens het spelen e.d. Deze informatie verwerk je vaak in een aantekening; een observatienotitie.
Hoe ziet een goede, deskundige observatie er eigenlijk uit? Wat zijn valkuilen? En hoe ben je die voor? En wat zegt de informatie uit jouw observatie jou? Wat betekent dit voor jouw beeld van het kind? Wat betekent dit voor jouw handelen?
Dit zijn allemaal vragen die tijdens dit vak centraal staan.

jongetje_springend.png
bottom of page