top of page

Ontwikkeldoor

Voor onderwijsondersteuners in Amsterdam.

Schoolboy

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot, veel Amsterdamse kinderen hebben geen vaste leraar of krijgen les van een leraar die (nog) niet bevoegd is om voor de klas te staan.

 

Als schoolleider of HR-medewerker is deze situatie ongetwijfeld heel herkenbaar. Onderwijsondersteunende medewerkers zijn met hun kennis en expertise van grote meerwaarde in de scholen, dat staat vast.

Ontwikkeldoor, voor onderwijsondersteuners in Amsterdam, biedt onderwijsassistenten en leraarondersteuners de kans zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld tot bevoegd leraar, of te professionaliseren. Zodat ze nog bekwamer in de klas staan.

Meer informatie over hoe het traject is vormgegeven voor onderwijsondersteuners?

Lees dan hier verder >>

Schoolboy
jongeman.png

Hoe ziet het traject van Ontwikkeldoor eruit?

Een of meerdere medewerkers willen starten aan het traject.

Mocht u een of meerdere medewerkers hebben die gaan deelnemen, dan betekent dit ook iets voor u. Als leidinggevende, collega of hr-medewerker speelt u een belangrijke rol in de begeleiding of het geven van feedback tijdens het opleidingstraject. Zo zal bijvoorbeeld 360 graden feedback worden gevraagd tijdens de oriëntatiemodule, en wordt de leidinggevende gevraagd een inschatting van ontwikkelpotentieel aan te leveren ten behoeve van het Ontwikkelprofiel van de deelnemer.

 

We adviseren hierover duidelijke afspraken te maken met uw deelnemende medewerker over hoe een en ander op de school wordt georganiseerd, met als doel een inspirerende en constructieve leeromgeving voor de deelnemer te creëren en in eventueel benodigde vervanging te voorzien.

Cool meisje met zonnebril

Om hierbij te ondersteunen zullen wij parallel aan het traject van de deelnemers enkele bijeenkomsten organiseren voor leidinggevenden en hr-medewerkers.

Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht voor wat de deelnemers doen in hun traject, wat u kunt doen om hen daarbij te ondersteunen, én hoe binnen uw school/bestuur verbinding kan worden gemaakt met bijvoorbeeld het vernieuwde functiehuis voor onderwijsondersteunend personeel, en de uitwerking hiervan. We voorzien bijvoorbeeld in de toekomst een logische relatie tussen het volgen van modules en het doorgroeien naar een volgend functieniveau.

Voor leidinggevenden en HR-medewerkers die dit wensen, is het mogelijk om hier binnen het eigen bestuur ideeën en acties te ontwikkelen met ondersteuning van adviseurs van Kennisland.

DEELNEMEN AAN HET ACTIEPROGRAMMA VAN ONWIKKELDOOR ALS HR-MEDEWERKERS OF BESTUURDER

Om hierbij te ondersteunen zullen wij parallel aan het traject van de deelnemers een actieprogramma organiseren voor leidinggevenden en hr-medewerkers.
Tijdens de labs wordt u geïnspireerd om creatief om te gaan met onderwijsondersteunend personeel in opleiding, leert u van en met elkaar als netwerk, én leert u als actie-onderzoeker in de eigen organisatie te werk te gaan.
Centraal staat de ontwikkeling van het onderwijsondersteunend personeel en uw rol daarin. Onderwerpen die aanbod komen zijn bijvoorbeeld het vernieuwde functiehuis en methodes om te innoveren binnen uw organisatie, zoals design thinking.
Met ondersteuning van adviseurs van Kennisland leren enthousiaste leidinggevenden en HR-medewerkers gedurende dit traject om binnen het eigen bestuur ideeën en acties te ontwikkelen en implementeren. 

dame2.png

Deelname aan een van de informatiebijeenkomsten

Mogelijk heeft u onderwijsondersteuners in beeld die u zo’n opleidingstraject gunt, maar heeft u nog vragen, voor hen of voor uw eigen rol. U kunt zich dan melden via het interesseformulier op de website. In het najaar zal een nieuwe groep starten, voorafgaand zullen er informatiebijeenkomsten worden gepland.

Child Model
bottom of page