top of page

Ontwikkeldoor

Voor onderwijsondersteuners in Amsterdam.

Oriëntatietraject en vakmodules

Ontwikkeldoor is een modulair opleidingstraject, met extra mogelijkheden.

Het bestaat uit twee fasen:

1. In een ‘oriëntatietraject’ volg je modules waarin je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte.

 

2. Hierna volgen modules die je professionaliseren op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo sta je nog vakbekwamer in of voor de klas, en kun je later in je loopbaan alsnog (met vrijstellingen) de AD-PEP of pabo-opleiding doen als je dat wilt. 

Meer ervaren mensen die al exact weten wat ze willen en de vakmodules uit fase 2 interessant vinden voor hun persoonlijke ontwikkeling kunnen zich ook alleen inschrijven voor dit tweede deel.

Het oriëntatietraject is bedoelt voor mensen die startend zijn of niet zo scherp hebben hoe hun verdere ontwikkelding eruit ziet. Aan dit traject zit een studieadvies/ontwikkeladvies vast. Op basis van dit advies zijn verschillende deelnemers ingestroomd op de pabo of bij de AD-prep. Ook zijn een aantal deelnemers gestart met losse vakmodules volgen op bachelorniveau, die vervolgens vrijstelling geven op de pabo.

​​Lees wat dit traject voor jou kan betekenen:

 

Leraar in de klas
Op het bord schrijven

Ontwikkeldoor is onderdeel van pijler 1 van het Noodplan Lerarentekort Amsterdam.

Het Noodplan biedt een breed scala aan maatregelen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat we onze leraren behouden en nieuwe leraren werven. En dat de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs zo goed mogelijk blijft. De scholen die nu het hardst geraakt worden door het lerarentekort zijn meestal ook de scholen waar de risico’s op een onderwijsachterstand het grootst zijn. Dit vormt een rechtstreekse bedreiging voor de toekomst van deze kinderen, die goed onderwijs het hardst nodig hebben. Bijna alle Amsterdamse schoolbesturen hebben zich met het ondertekenen van het noodplan uitgesproken dat we dit niet kunnen laten gebeuren. Het onderwijs van de Amsterdamse kinderen is de verantwoordelijkheid van ons samen.

 

2023 is de stip op de horizon van het Noodplan, waar het tekort is teruggebracht tot maximaal 5 procent en er geen ongelijkheid meer is in de verdeling van het tekort over de stad. Daar richten de vier pijlers uit het noodplan zich op, elk vanuit een eigen invalshoek en met een ander effect op het lerarentekort, maar samen zorgen ze dat we straks voldoende goede leraren hebben en houden in de stad.

De vier pijlers zijn: werving en behoud, omgaan met langdurige tekorten, monitoring en lobby, en wonen, mobiliteit en dienstverlening.

Met Ontwikkeldoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van dit Noodplan, én wordt een duurzaam aanbod ontwikkeld voor de professionalisering en opleiding van onderwijsondersteunende medewerkers.

Gezamenlijk initiatief

Ontwikkeldoor, voor onderwijsondersteuners in Amsterdam, is een gezamenlijk initiatief van BBO, Ipabo en HvA Pabo en Gemeente Amsterdam. Een nieuw opleidingstraject voor onderwijsondersteuners, waarin zoveel als mogelijk maatwerk wordt geboden, aansluitend op het niveau, de ambities en behoefte van de deelnemers.

Streven is een duurzaam aanbod te ontwikkelen, wat blijvend kansen op groei en professionalisering van onderwijsondersteuners biedt.

bottom of page